4. Успешни примери жена предузетница

Успешне жене предузетнице су пример како храброст у преузимању ризика, непоколебљива посвећеност циљевима и способност прилагођавања променама често чини кључну разлику на путу ка изузетним достигнућима.

3. Изазови и проблеми из праксе и како су решавани

Изазови са којима се предузетнице сусрећу су специфични за сваку појединачну причу, међутим постоје обрасци и искуства која је значајно познавати да би се у старту избегле неке грешке, уштедело време и новац.

2. Лична прича предузетнице

Кроз своју личну причу Јелена је поделила своје искуство, како је започела каријеру у великим компанијама и корпорацијама, а затим дошла до одлуке да уђе у предузетништво. Како је своје пословне обавезе уклопила са породичним.

3. Изазови и проблеми из праксе и како су решавани

За сваког младог предузетника императив је да учи не само на свом искуству, већ и на искуству својих претходника. Због тога је значајно да чује који све изазови и проблеми могу да се десе у пракси, као и да проуче начине како су решавани.

2. Лична прича младог предузетника

Кроз своју личну причу Никола је поделио како је дошао на идеју за бизнис Шумска тајна и како се пословање развијало од пијачне тезге до престижних изложби у Њујорку.

4. Стратегија, продаја и маркетинг

Стратегија без тактике не доноси резултате, најбоље да имате и једно и друго. Стратешке одреднице које предузетник треба да направи долазе из модела пословања.

3. Бизнис план и припрема

Шта је бизнис план и зашто би предузетник требао да пише бизнис план? Бизнис план ће вам помоћи око свих сегемената пословања, као и помоћи менаџменту око управљања предузећем. Бизнис план је такође добра основа за планирање и добијање финансијских средстава.

1. Развојни пројекти, примери из праксe

Због чега су развојни пројекти значајни за сваку привреду? Који су елементи који покрећу привреду и зашто се Фонд за развој бави развојним пројектима.

6. Кредити за трајна обртна средства

Трајна обртна средства су средства потребна за финансирање текућих обавеза које настају у редовним пословним активностима крајњег корисника кредита, а односе се на набавку сировина и материјала, формирања залиха, и плаћање обавеза према добављачима.

4. Инвестициони кредити

Инвестициони кредит се препоручује клијентима којима су неопходна средства за финасирање набавке опреме, машина, постројења, затим изградњу или куповину производног или пословног простора.

3. Како до кредита Фонда за развој

Детаљно објашњење процедура како до кредита кроз програме Фонда, корак по корак. Како се приступа кредитној анализи и како се доносе одлуке о подршци пројектима.

2. Разумевање основних финансијских појмова

Кратко објашњење основних финансијских појмови, као што су биланс успеха, биланс стања, ликвидност, солвентност и рентабилност. Кроз дефиниције и примере. Изузетно је значајно да пре него што аплицирате за кредите познајете основне финансијске појмове.