Едукативни портал Фонда за развој

Кредитирање по програму Фонда

Предавач: Владимир Младенов

Консултант за Дигиталну трансформацију са дугогодишњим искуством као предавач на различитим едукативним програмима.

Један од оснивача бесплатне платформе за едукацију о дигиталном предузетништву и маркетингу Gostudy.rs

У Модулу Кредитирање по програму фонда сазнаћете основне информације о Фонду за развој и његовим активностима.

Дато је детаљно објашњење по корацима како до кредита Фонда за развој.
Представљене су основне кредитне линије Фонда, Инвестициони кредити, ЕИБ – кредити из средстава Европске инвестиционе банке, као и Кредити за трајна обртна средства.

Такође, објашњени су основни финансијски појмови, као што су биланс успеха, биланс стања, ликвидност, солвентност и рентабилност.
Изузетно је значајно да пре него што аплицирате за кредите познајете основне финансијске појмове.

2. Разумевање основних финансијских појмова

Кратко објашњење основних финансијских појмови, као што су биланс успеха, биланс стања, ликвидност, солвентност и рентабилност. Кроз дефиниције и примере. Изузетно је значајно да пре него што аплицирате за кредите познајете основне финансијске појмове.

ПУСТИ ВИДЕО

4. Инвестициони кредити

Инвестициони кредит се препоручује клијентима којима су неопходна средства за финасирање набавке опреме, машина, постројења, затим изградњу или куповину производног или пословног простора.

ПУСТИ ВИДЕО

6. Кредити за трајна обртна средства

Трајна обртна средства су средства потребна за финансирање текућих обавеза које настају у редовним пословним активностима крајњег корисника кредита, а односе се на набавку сировина и материјала, формирања залиха, и плаћање обавеза према добављачима.

ПУСТИ ВИДЕО