6. Кредити за трајна обртна средства

Трајна обртна средства су средства потребна за финансирање текућих обавеза које настају у редовним пословним активностима крајњег корисника кредита, а односе се на набавку сировина и материјала, формирања залиха, и плаћање обавеза према добављачима.

4. Инвестициони кредити

Инвестициони кредит се препоручује клијентима којима су неопходна средства за финасирање набавке опреме, машина, постројења, затим изградњу или куповину производног или пословног простора.

3. Како до кредита Фонда за развој

Детаљно објашњење процедура како до кредита кроз програме Фонда, корак по корак. Како се приступа кредитној анализи и како се доносе одлуке о подршци пројектима.

2. Разумевање основних финансијских појмова

Кратко објашњење основних финансијских појмови, као што су биланс успеха, биланс стања, ликвидност, солвентност и рентабилност. Кроз дефиниције и примере. Изузетно је значајно да пре него што аплицирате за кредите познајете основне финансијске појмове.