4. Успешни примери жена предузетница

Успешне жене предузетнице су пример како храброст у преузимању ризика, непоколебљива посвећеност циљевима и способност прилагођавања променама често чини кључну разлику на путу ка изузетним достигнућима.

3. Изазови и проблеми из праксе и како су решавани

Изазови са којима се предузетнице сусрећу су специфични за сваку појединачну причу, међутим постоје обрасци и искуства која је значајно познавати да би се у старту избегле неке грешке, уштедело време и новац.

2. Лична прича предузетнице

Кроз своју личну причу Јелена је поделила своје искуство, како је започела каријеру у великим компанијама и корпорацијама, а затим дошла до одлуке да уђе у предузетништво. Како је своје пословне обавезе уклопила са породичним.

3. Изазови и проблеми из праксе и како су решавани

За сваког младог предузетника императив је да учи не само на свом искуству, већ и на искуству својих претходника. Због тога је значајно да чује који све изазови и проблеми могу да се десе у пракси, као и да проуче начине како су решавани.

2. Лична прича младог предузетника

Кроз своју личну причу Никола је поделио како је дошао на идеју за бизнис Шумска тајна и како се пословање развијало од пијачне тезге до престижних изложби у Њујорку.

4. Стратегија, продаја и маркетинг

Стратегија без тактике не доноси резултате, најбоље да имате и једно и друго. Стратешке одреднице које предузетник треба да направи долазе из модела пословања.

3. Бизнис план и припрема

Шта је бизнис план и зашто би предузетник требао да пише бизнис план? Бизнис план ће вам помоћи око свих сегемената пословања, као и помоћи менаџменту око управљања предузећем. Бизнис план је такође добра основа за планирање и добијање финансијских средстава.

1. Развојни пројекти, примери из праксe

Због чега су развојни пројекти значајни за сваку привреду? Који су елементи који покрећу привреду и зашто се Фонд за развој бави развојним пројектима.